คู่มือ อยู่ยังไงในอังกฤษ Handbook

อยู่ยังไงในอังกฤษ เป็นหนังสือคู่มือและคู่ชีวิตของคนไทยซึ่งใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษตั้งแต่เริ่มเหยียบแผ่นดินจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต แม้จะไม่ใช่หนังสือสำหรับอ่านเพลินๆเหมือนหนังสือพิมพ์หรือนิยายเพราะเป็นอาหารทางปัญญา แต่ผู้มองการณ์ไกลควรอ่านไว้เป็นแนวทางสำหรับดำเนินชีวิตในต่างแดนอย่างปลอดภัย ส่วนผู้ที่ได้พลาดพลั้งและตกอยู่ในความยุ่งยากทางกฎหมายและสังคม หนังสือคู่มือนี้จะสามารถให้ความกระจ่างและชี้ทางแก้ปัญหาได้…สุชาวดี ว้ากเนอร์ ผู้เขียนหนังสือ สิทธิของฉันในเยอรมัน

อยู่ยังไงในอังกฤษ  ใส่ในแฟ้มห่วง (เพราะต้องแก้ไขต่อเติมกฎหมายที่เปลี่ยนอยู่เสมอ) มีปกแข็งสีชมพูสดใส รวมทั้งหมด ๕๑๕ หน้า ขายในราคา ๑๐ ปอนด์ (ไม่รวมค่าส่ง) ที่ร้าน The Thai Smile Supermarket, 283-287 King Street, Hammersmith, London W6 9NH โทรศัพท์หมายเลข 020 8846 9960

ทุนในการจัดทำคู่มือเล่มนี้ผู้ที่อยากช่วยเหลือคนไทยด้วยกันรับเป็นเจ้าภาพไปแล้ว ชมรม ฯ ขายคู่มือในราคาเหมือนให้เปล่า เพราะต้องการให้คนไทยมีโอกาสรู้เรื่องการอยู่ในประเทศอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้าท่านไม่ต้องการปกและแฟ้มห่วง ท่านสามารถพิมพ์คู่มือได้เองเลยจากที่นี่ (freely downloadable)

hand book

คำนำ
คำเตือนและวิธีใช้คู่มือ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปในประเทศอังกฤษ
บทที่ 2 มาอังกฤษใหม่ ๆ
บทที่ 3 การเข้าเมือง และการถือสัญชาติอังกฤษ
บทที่ 4 กฎหมายครอบครัว
บทที่ 5 พฤติกรรมท้าทายของลูก
บทที่ 6 ความรุนแรงในครอบครัว
บทที่ 7 การทำงาน
บทที่ 8 ที่อยู่อาศัย
บทที่ 9 อาการบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุ
บทที่ 10 พินัยกรรมและมรดก
บทที่ 11 เบ็ดเตล็ด
บทที่ 12 กฎหมายไทยที่ควรรู้